Deficyt budżetowy może występować w budżecie państwa, instytucji, przedsiębiorstwa czy w gospodarstwie domowym. Deficyt pojawia się, gdy wydatki przekraczają dochody. Najczęściej o deficycie budżetowym mówi się w przypadku państwa. Państwo prowadzi politykę fiskalną, a kryterium jej oceny jest deficyt budżetowy. Deficyt budżetowy w państwie jak i w innych instytucjach finansowany jest z kredytów. W państwie wysoki deficyt najczęściej wiąże się z koniecznością wydania dużych ilości obligacji skarbowych. Wpływa to niekorzystnie na gospodarkę kraju, gospodarka słabiej się rozwija, rosną koszty kredytu. Innym sposobem na walkę z deficytem jest sprzedaż majątku, w przypadku państwa chodzi tu o prywatyzację. Deficyt w przedsiębiorstwie również może doprowadzić do sprzedaży majątku, co obniża wartość rynkową firmy. Skutkiem deficytu państwa często jest wzrost podatków, co niekorzystnie odbija się na gospodarce. Gdy występuje deficyt najbezpieczniej jest ograniczyć wydatki, jest to najczęstsza metoda gospodarstw domowych.