Umowa darowizny, to uregulowana w prawie cywilnym czynność prawna polegająca na zobowiązaniu się przez darczyńcę do bezpłatnego świadczenia względem obdarowanego (np. przeniesienie prawa do własności samochodu przez ojca na rzecz córki).

Notarialna forma umowy darowizny

Zasadą w prawie polskim jest notarialna forma umowy darowizny, jednakże ustawodawca ustalił, że darowizna bez zachowania takiej formy jest ważna, gdy zobowiązanie na rzecz obdarowanego zostało spełnione (np. gdy ojciec z powyższego przykładu sporządził umowę darowizny bez zachowania formy notarialnej, to umowa ta stanie się ważna, gdy samochód zostanie córce wydany) Warto pamiętać, że w przypadku, gdy do danej czynności wymagana jest forma zastrzeżona (czyli np. forma aktu notarialnego w przypadku przeniesienia prawa własności mieszania), a więc darowiznę polegającą na przekazaniu mieszkania powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego.

Strony umowy darowizny

Darczyńca-osoba dokonująca przysposobienia (np. matka, która przepisuje swojemu dziecku mieszkanie).

Obdarowany- osoba, na której rzecz dokonano darowiznę (np. syn, który otrzymał od matki mieszkanie).

Czy możemy odwołać darowiznę?

Pierwszym przypadkiem, w jakim darczyńca ma prawo odwołać darowiznę, która nie została jeszcze wykonana, jednakże, aby taka możliwość zaistniała stan majątkowy darczyńcy musi ulec takiemu pogorszeniu, które uniemożliwi wykonanie darowizny bez uszczerbku dla utrzymania darczyńcy. Drugim przypadkiem umożliwiającym odwołanie darowizny (nawet już wykonanej) jest rażąca niewdzięczność obdarowanego. Darowizna nie może być odwołana po roku od dnia, w którym uprawniony do odwołania darowizny dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego. Odwołanie darowizny następuje poprzez złożenie przez darczyńcę oświadczenia na piśmie obdarowanemu.

Co to jest rażąca niewdzięczność obdarowanego?

Nie ma legalnej definicji rażącej niewdzięczności, a więc to do zadania sądu należeć będzie każdorazowe określenie czy dane zachowanie będzie należało do tej kategorii. Przykładem takiego zachowania może być: przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, oszustwo czy kradzież.

Co może być przedmiotem darowizny?

Przy pomocy darowizny możemy przenieść prawa majątkowe, jak również niemajątkowe (np. samochód, mieszkanie, zapłata oznaczonej sumy czy prawo autorskie do utworu).

Wzory umowy darowizny

Chcesz, dowiedzieć się więcej na temat umowy darowizny przejdź do artykułu naszego partnera “Umowa darowizny” lub pobierz wzory: