Celem wszelkich decyzji i czynności podejmowanych w każdym przedsiębiorstwie jest maksymalizacja zysków i podnoszenie wartości firmy. Zwiększanie zasobów finansowych jest głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Działalność każdej firmy zależy przede wszystkim od jej dobrej organizacji. Stworzenie w przedsiębiorstwie właściwej struktury organizacyjnej ma istotny wpływ na osiągane przez nie wyniki. Firma chce zaspokoić zapotrzebowania rynku, osiągając przy tym jak największe zyski. Przychody ze sprzedaży pozwalają na pokrycie między innymi kosztów produkcji, kosztów wynagrodzeń dla pracowników, regulowanie zobowiązań. Wysoka sprzedaż dóbr i usług zapewnia płynność finansową firmie. Wygospodarowany zysk może być przeznaczony na dalsze inwestycje, modernizacje, rozszerzenie zakresu produkcji. Inwestycje pozwalają na dalszy rozwój firmy, co w przyszłości skutkuje wyższymi dochodami. Dalsze udoskonalanie wyrobów podwyższa jakość oferowanych dóbr i usług. Firma zyskuje renomę na rynku, osiąga stabilizację.