Jest w czym wybierać, ale przede wszystkim należy wspomnieć o najpopularniejszym typie pożyczek: pożyczkach dla firm. Pożyczka dla firm obejmuje wszystkie wydatki – spłaty, nakłady inwestycyjne, spłaty kredytu, spłatę zaległych opłat i prowizji. Jeśli zdecydujemy się na tego typu kredyt, bank nie pobiera od nas żadnych opłat za zwłokę, dzięki czemu nie jesteśmy przeciążeni niespłaconymi kwotami. Oczywiście bank nadal będzie pobierał procent od każdej dokonanej płatności – jest to tzw. Procent pożyczki pozabankowej.

Produkty kredytowe – do czego służą?

Produkty kredytowe to szczególny rodzaj pożyczek o bardzo dużym kapitale. Produkty pożyczkowe mogą być różnymi produktami finansowyfirmami, które są emitowane przez banki lub inne instytucje – w tym firmy – w celu zakupu towarów lub maszyn. Mogą być przyznawane na podstawie aktualnego lub poprzedniego zaświadczenia o zdolności kredytowej lub w oparciu o wykorzystanie różnych funkcjonalności i cech sprzętu używanego w instytucji pożyczkowej. Pożyczkę możemy udzielić bez konieczności przedstawiania zaświadczenia o zdolności kredytowej, zwanego też certyfikatem FCIC. Zaświadczenie to jest wydawane przez instytucję w celu udzielenia pożyczki. Pożyczkę możemy udzielić bez konieczności przedstawiania dokumentów tożsamości wymaganych przez instytucję. Certyfikat FCIC jest również podstawą do uznania dowodu osobistego osoby ubiegającej się o pożyczkę – tzw. Karta PAN.

W jaki sposób są rozpoznawane karty FCIC i PAN?

Certyfikat FCIC jest podpisywany przez instytucję udzielającą pożyczki przez firmę udzielającą pożyczki. Karta PAN jest prezentowana przez instytucję wydającą kredyt na podstawie dokumentów identyfikacyjnych znajdujących się już w systemie. Certyfikat FCIC jest również uwierzytelniany na podstawie przedstawionych już dokumentów. Do uzyskania odpowiedniego kredytu konieczne jest okazanie dokumentów tożsamości.

W jaki sposób jest rozpoznawany certyfikat FCIC i karta PAN?

Informacje podane w certyfikacie FCIC powinny zostać zweryfikowane. Należy sprawdzić, czy firma udzielająca pożyczki ma prawo do udzielenia pożyczki oraz czy firma udzielająca pożyczki przestrzega zasad narzuconych przez prawo. Zaświadczenie FCIC i kartę PAN pożyczkodawca powinien przedstawić bankowi, na podstawie którego zostanie udzielony kredyt dla firmy. Tylko w ten sposób każda organizacja ma swój własny dowód tożsamości.

Pożyczkę możemy również opłacić kartą PAN. Jednakże nie wolno nam używać samych kart PAN. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie wystąpić z roszczeniem do banku na podstawie kwoty otrzymanego kredytu.

Powyższe źródła dotyczą także innych produktów kredytowych, np. pożyczki dla firm udzielonej przez bank na podstawie innych dokumentów.