Finanse prywatne dotyczą małych, dużych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, jak również spółek i innych jednostek prywatnych. Pojęcie finansów dotyczy gromadzenia środków pieniężnych, a następnie ich wydawania bądź inwestowania. Zgromadzone środki pieniężne w jednostkach i instytucjach pochodzą ze sprzedaży wytworzonych dóbr i usług. Stanowi to dochód przedsiębiorstwa który jest wydawany na dalsze inwestycje i pokrycie kosztów, bądź jest gromadzony w formie kapitału. Finanse prywatne zaspokajają podstawowe potrzeby ludzi, umożliwiają prowadzenie gospodarstw domowych i zapewniają byt rodzinom. Finanse prywatne maja mały zakres oddziaływania w przeciwieństwie do finansów publicznych, służą potrzebom danej firmy bądź osoby. Wszelkie podejmowane decyzje nie mają wpływu na finanse kraju, wpływają jedynie na finanse przedsiębiorstwa. Istotna rolę odgrywa prawidłowa alokacja zasobów finansowych firmy. Mądre zarządzanie finansami przynosi firmie korzyści i zysk. Przedsiębiorstwa muszą rzetelnie kontrolować swoją sytuację finansową.