Każde przedsiębiorstwo pozyskuje fundusze na inwestycje. Inwestycje pozwalają na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzenie większego zakresu działalności. Inwestycje są bardzo ważne, wiążą się z wydatkowaniem dużych kwot. Firmy muszą pozyskiwać brakujący kapitał z zewnątrz. Jedną z form pozyskiwania kapitału jest leasing. Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, można stwierdzić, iż forma finansowania poprzez leasing jest korzystna dla firm. Przedmiot umowy leasingowej przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością firmy. Firma korzysta z przedmiotu leasingu, jakim może być samochód, bądź inny środek trwały, zwiększa to jej dochody i pozwala zachować płynność finansową. Koszty czynszu leasingowego stanowią dla firmy koszt uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku. W polskiej gospodarce leasing jest często jedyną możliwością pozyskania środków niezbędnych do prowadzenia działalności. Dzięki temu przedsiębiorstwo szybciej się rozwija, modernizuje swój park maszynowy.