Finanse nieodzownie związane są z pieniądzem stanowiącym powszechny środek wymiany. Finanse są ogółem zjawisk ekonomicznych, możemy je podzielić na finanse publiczne i finanse prywatne. Są to wszystkie operacje finansowe dokonywane za pośrednictwem pieniądza. Operacją finansową jest zarówno gromadzenie pieniędzy, jak również ich wydawanie. Operacji finansowych dokonują każdego dnia przedsiębiorcy jak również osoby prywatne. Każdy człowiek na co dzień wydaje pieniądze, robiąc zakupy dokonujemy wymiany pieniądza za towar, jest to najprostsza operacja finansowa. Większych operacji finansowych dokonują przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Przedsiębiorstwa sprzedają swoje dobra i usługi, zaciągają kredyty, kupują papiery wartościowe, robią inwestycję. Wszystkie te operacje mają cechę wspólną, ich postawą jest pieniądz, który jest podstawowym narzędziem finansów. Operacją finansową są również oszczędności ludzi prywatnych. Człowiek wpłaca swoje oszczędności do banku, otrzymuje za to odsetki, a bank dysponując tymi pieniędzmi i zarabia na nich.