Globalizacja nie jest zjawiskiem nowym, pierwsza fala globalizacji pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku. Globalizacja to tworzenie się rynków, firm, przedsiębiorstw, które działają w skali całego świata. Współcześnie globalizacja bardzo szybko przebiega w dziedzinie finansów. Międzynarodowe fundusze dysponują dużymi kwotami pieniędzy. Na rynku finansowym fundusze te swobodnie się przemieszczają po różnych krajach świata, gdzie są inwestowane. Swobodny przepływ kapitału przyczynia się do spadku ceny pieniądza i niskiej inflacji. Niska inflacja prowadzi do spadku cen, spadku stóp procentowych, co powoduje niskie koszty kredytów. Przyczynia się to do rozwoju inwestycji, firmy wykorzystując korzystne kredyty inwestują na całym świecie. Do krajów napływają kapitały zagraniczne. Globalizacja rynków finansowych istotna jest dla krajów rozwijających się, dla nich międzynarodowy rynek finansowy jest miejscem pozyskiwania funduszy na inwestycje. W globalizacji finansów rynek walutowy, pieniężny i kredytowy zespolony jest w jeden globalny rynek.