Oszczędności przyczyniają się do wzrostu bogactwa zarówno państwa jak i obywateli. Głównym czynnikiem budowy bogactwa jest praca. Za wykonywaną pracę każdy otrzymuje wynagrodzenie, które przeznacza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wysokie wynagrodzenie i ograniczenie konsumpcji przyczynia się do wzrostu oszczędności. Ludzie gromadzą oszczędności często żyjąc na niższym standardzie. Ograniczają swoje wydatki z nadzieją na większy zakup w przyszłości. Oszczędności najczęściej lokowane są w bankach, nie są trzymane w portfelach, bo to nie przynosi zysku. Na rachunkach oszczędnościowych pieniądze pracują, a bank wypłaca posiadaczowi rachunku odsetki. Zachętą do oszczędzania są wysokie odsetki, jakie banki oferują. Wysokość odsetek uzależniona jest od stopy procentowej. Im wyższa stopa procentowa, tym odsetki od lokat są wyższe, co się przedkłada na wzrost cen i wzrost kosztów kredytów. Przy wysokiej stopie procentowej ludzie niechętnie inwestują i oszczędzają na konsumpcji. Oszczędzanie to umiejętność efektywnego gospodarowania swoimi zasobami.