Według raportu globalnej firmy doradczej McKinsey & Co, bankowość cyfrowa jest obecnie motorem tworzenia nowych firm. W szczególności wykorzystanie technologii mobilnych i Internetu szybko zmienia sposób sprzedaży produktów i usług finansowych. Połączenie tych czynników prowadzi do rozwoju nowych firm, zwłaszcza tych, które świadczą tradycyjne usługi bankowe przez Internet.

W raporcie stwierdzono, że Internet i technologie mobilne stanowią potężną platformę do rozwoju i świadczenia usług bankowych dla konsumentów. Ponadto rozwój Internetu i smartfonów obniża koszty korzystania z bankowości cyfrowej. Według firmy McKinsey, obecnie jest ponad miliard aktywnych użytkowników Internetu i urządzeń mobilnych. Stanowi to dużą bazę klientów, do której mogą zwrócić się banki i instytucje finansowe. Firma McKinsey wyjaśnia, że skuteczna strategia rozwoju usług bankowości internetowej wymaga kilku kluczowych elementów. Należą do nich następujące elementy:

  • Skuteczne zaangażowanie klienta;
  • Nacisk na spersonalizowane, odpowiednie i szybko reagujące usługi;
  • wykorzystanie odpowiedniej technologii; oraz
  • dobre zarządzanie.

Jeśli chodzi o pierwszy element, McKinsey wskazuje, że klienci powinni być zaangażowani w ciągły dialog ze swoim bankiem i instytucją finansową. Oznacza to, że należy być świadomym potrzeb klientów i reagować na nie. W tym celu bank i instytucja finansowa muszą zrozumieć wyzwania, przed którymi stoją ich klienci, a przede wszystkim zidentyfikować problemy, które starają się rozwiązać. Na przykład, głównym wyzwaniem dla klientów korzystających z bankowości cyfrowej jest zarządzanie finansami. Dlatego banki i instytucje finansowe powinny skupić się na opracowaniu narzędzi, które ułatwią klientom zarządzanie ich sprawami finansowymi.

Jeśli chodzi o drugi element, McKinsey zauważa, że spersonalizowane, odpowiednie i szybko reagujące usługi są kluczową cechą bankowości cyfrowej. Aby to osiągnąć, banki i instytucje finansowe muszą skupić się na doświadczeniach klientów. Ponadto muszą oferować szereg narzędzi i usług cyfrowych dostosowanych do potrzeb swoich klientów. Na przykład, gdy klienci korzystają ze swoich smartfonów do sprawdzania salda i dokonywania płatności, oczekują, że będą mogli natychmiast zobaczyć wyniki transakcji. Ponadto banki i instytucje finansowe powinny wykorzystywać internet i technologie mobilne do świadczenia szeregu usług, które są wygodne i łatwe w użyciu.

Trzecim elementem wymienionym w raporcie jest stosowanie odpowiednich technologii. Odnosi się to do rodzajów narzędzi, które są potrzebne do opracowania skutecznej strategii bankowości cyfrowej. W raporcie zauważono, że Internet i technologie mobilne otwierają przed instytucjami finansowymi nowe możliwości kontaktu z klientami. Podkreślono w nim jednak również potrzebę stosowania narzędzi cyfrowych odpowiednich dla konkretnych modeli biznesowych. Na przykład, niezbędne jest wykorzystanie danych i narzędzi analitycznych do zrozumienia potrzeb klientów i odpowiedniego ich ukierunkowania. Ponadto raport sugeruje, że banki i instytucje finansowe powinny korzystać z narzędzi opartych na chmurze obliczeniowej w celu obniżenia kosztów i zwiększenia wydajności.

Wreszcie, w raporcie podkreślono znaczenie zarządzania. W szczególności zauważa, że banki i instytucje finansowe muszą stworzyć kulturę skoncentrowaną na rozwijaniu zyskownego modelu biznesowego. McKinsey sugeruje, że wymaga to przyjęcia szeregu praktyk zarządczych. Obejmują one wykorzystanie metryk i analiz do pomiaru sukcesu. Ponadto, banki i instytucje finansowe powinny opracować zestaw jasnych celów. W raporcie zauważono również, że ważne jest, aby menedżerowie skutecznie komunikowali się z pracownikami. Obejmuje to przekazywanie im jasnych celów i informacji zwrotnych. Istotne jest także regularne prowadzenie coachingu i szkoleń.